Taken in Český Krumlov, Czech Republic, 22.07.2012

Taken in Český Krumlov, Czech Republic, 22.07.2012

Taken in Tapa, Estonia, 06.07.2012

Taken in Vik, Norway, 21.07.2011

Taken in Vik, Norway, 21.07.2011

Taken in Bergen, Norway, 19.07.2011

Taken in Bergen, Norway, 18.07.2011

Taken in Bergen, Norway, 18.07.2011

Taken in Bergen, Norway, 18.07.2011

Taken in Haugesund, Norway, 18.07.2011

Taken in Haugesund, Norway, 18.07.2011

Taken in Stavanger, Norway, 15.07.2011

Taken in Stavanger, Norway, 15.07.2011

Taken in Oslo, Norway, 12.07.2011

Taken in Hamburg, Germany, 27.07.2010